Collection: Shisha Glass Base (Flasks)

10 products
 • Khalil Mamoon Glass Base
  قاعدة خليل مأمون الزجاجية
  Khalil Mamoon Glass Base - قاعدة خليل مأمون الزجاجية - Shishabox
  Regular price
  JOD 6.950
  Sale price
  JOD 6.950
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mazaya Glass Base
  قاعدة مزايا الزجاجية
  Mazaya Glass Base - قاعدة مزايا الزجاجية - Shishabox
  Regular price
  JOD 6.950
  Sale price
  JOD 6.950
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • MO Glass Base (Flask)
  قاعدة ام او الزجاجية
  Regular price
  JOD 6.950
  Sale price
  JOD 6.950
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Al Fakher Glass Base
  قاعدة الفاخر الزجاجية
  Al Fakher Glass Base - قاعدة الفاخر الزجاجية - Shishabox
  Regular price
  from JOD 6.950
  Sale price
  from JOD 6.950
  Regular price
  JOD 4.000
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Engraved Glass Base (Flask) for German Shishas
  قاعدة زجاجية منقوشة تصميم الماني
  Regular price
  JOD 14.000
  Sale price
  JOD 14.000
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Glass Base for German Shishas (Large)
  قاعدة زجاجية تصميم الماني
  Regular price
  JOD 12.000
  Sale price
  JOD 12.000
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Glass Base for German Shishas (Small)
  قاعدة زجاجية تصميم الماني
  Regular price
  JOD 12.000
  Sale price
  JOD 12.000
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Babylonian Glass Base
  قاعدة زجاجية بابلية
  Regular price
  JOD 7.000
  Sale price
  JOD 7.000
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Al Fakher Babylonian Glass Base (Original)
  قاعدة زجاجية البابلية من الفاخر
  Regular price
  JOD 14.000
  Sale price
  JOD 14.000
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Classic Glass Base
  قاعدة زجاجية
  Classic Glass Base - قاعدة زجاجية - Shishabox
  Regular price
  from JOD 3.000
  Sale price
  from JOD 3.000
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out


أضف المزيد إلى صندوقي